Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe
cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

SERVICIILE DE INCHIRIERE UTILAJE CU OPERATOR SUNT CERTIFICATE ISO 9001:2015 PENTRU CALITATE.

Despre proiect

NICOSORIAN AGRO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul
„Creșterea competitivității și dezvoltarii la S.C. NICOSORIAN AGRO S.R.L.”, cod SMIS 124699, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

 

Obiective proiect
Obiectivul general va fi atins prin deschiderea unui punct de lucru in orasul BABADAG unde societatea va dezvolta o activitate noua, pe care nu a mai desfasurat-o pana in prezent, respectiv CAEN 4399. Achizitionarea de utilaje de uz general competitive si versatile va permite societatii un avantaj major in fata firmelor concurente si ii va permite sa devina competitiva intr-un domeniu de activitate nou si extinderea pe o piata noua, cea din zona ITI Delta Dunarii.
Obiectivul general al proiectului este in acord cu obiectivul specific al axei prioritare si a prioritatii de investitii deoarece va contribui la consolidarea pozitei societatii NICOSORIAN AGRO SRL si cresterea competitivitatii intr-un domeniu identificat ca fiind prioritar in cadrul SNC.

Obiectiv specific 1.
Crearea unei noi unitati de productie in zona delimitata ITI. Investitia vizeaza dotarea unui punct de lucru in orasul Babadag, situat in judetul Tulcea, deci in zona ITI, cu utilaje care permit dezvoltarea unei activitati noi, nerealizata de societate pana in prezent, care implica si un nou proces de productie, CAEN 4399. Dotarea noii unitati cu utilaje moderne: 2 Buldoexcavatoare, 2 Excavatoare pe senile, 1 Excavator pe pneuri, 1 Incarcator frontal, 1 Mini Incarcator, 1 Mini excavator, care prin inchirierea cu operator asigura realizarea de lucrari de calitate in conditii de productivitate sporita.

Obiectiv specific 2.

Cresterea prestigiului pe piata locala a societatii prin implementarea sistemului de calitate ISO 9001:2015.
In perioada de implementare a proiectului, ca activitate distincta este prevazuta certificarea activitatii desfasurata in zona ITI conform ISO 9001:2015 care va permite castigarea rapida a increderii clientilor in serviciile realizate de operatori cu utilajele moderne.
Tot in planul de afacere este inclusa si activitatea de internationalizare care consta in participarea la cel putin un targ international, actiune ce asigura oportunitati de dezvoltare a activitatii la nivel international si permite prin contactul cu utimele noutati in domeniul utilajelor cu utilizare generala in constructii, sa investeasca in viitor in cele mai performante astfel de utilaje.

Obiectiv specific 3.
Dezvoltarea durabila a societatii
Investitia include actiuni care asigura dezvoltarea durabila a societatii, respectiv durabilitatea sociala prin crearea a sase locuri de munca dintre care cel putin unul va fi ocupat de catre o persoana din categoria persoanelor defavorizate, durabilitatea economica prin masuri de colectare selectiva a deseurilor in vederea reciclarii si reutilizarii , utilaje de capacitate mare, inalt productive si utilizarea de energie regenerabila prin achizitia unui panou solar, durabilitatea mediului prin achizitionarea unor utilaje care respecta standardele TIER 4, ce permit scaderea consumului combustibil pe unitatea de produs prin cresterea productivitatii muncii si certificarea activitatii de inchiriere a utilajelor cu operator.
Prin proiect se asigura respectarea principiilor dezvoltarii durabile prin prisma celor trei piloni interdependenti: dezvoltarea economica, dezvoltarea sociala si protectia mediului la nivel local, naional, regional si global prin investitii specifice.
– Prin achizitia de utilaje noi, care sa asigure:
-din punct de vedere economic va permite achizitionarea a 8 utilaje care vor intra in dotarea firmei;
-din punct de vedere social – crearea a sase locuri de munca dintre care cel putin un loc de munca va apartine categoriilor defavorizate ;
-din punct de vedere al protectiei mediului –achizitia de utilaje care respecta standardele TIER 4, deci noxe reduse si care permit scaderea consumului combustibil pe unitatea de produs prin cresterea productivitatii muncii si prin sisteme automate care controleaza modul de functionare a motorului.

REZULTATE ASTEPTATE

Rezultat 1.
⦁ Crearea unei noi unitati de productie in zona ITI prin:
Deschiderea punctului de lucru in Localitatea Babadag, Orasul Babadag, str. Republicii, nr.18, judetul Tulcea, in suprafata de 1.780 m.p, inscrisa in cartea funciara 31739 a UAT Orasului Babadag, cu numarul cadastral 31739.
⦁ Achizitionarea a 8 utilaje specializate, de utilizare generala . Investitia vizeaza achizitionarea 2 Excavatoare pe senile, 1 Excavator pe pneuri, 1 Incarcator frontal, 1 Mini incarcator, 1 Mini excavator care prin inchirierea cu operator asigura realizarea de lucrari de calitate in conditii de productivitate sporita.
⦁ Achizitionarea serviciilor de proiectare a unui site de promovare cu elemente de comert on-line care asigura vizibilitate si acces informatic la rezultatele implementarii proiectului, a panoului solar, a rampei mobile si a dotarilor gospodaresti care contribuie la respectarea de
⦁ catre societate a principiilor dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse
⦁ participarea la o expozitie internationala cu scopul crearii premizelor de extindere a afacerii pe plan international
⦁ Societatea isi propune sa realizeze o activitate noua pe care insa nu o va putea desfasura cu succes daca nu ofera servicii de cea mai buna calitate. Utilajele noi si operatorii oricat de bine instruiti nu asigura garantia calitatii fara proceduri de lucru clare si fara o urmarire a modului in care aceste proceduri sunt respectate. Acest lucru este posibil doar prin implementarea sicertificarea sistemului de management al calitatii conform standardului international ISO 9001:2015. Certificarea sistemului de calitate asigura garantia respectarii
⦁ pe toata perioada a procedurilor de lucru, asigura inregistrari care dovedesc acest lucru si asigura cadrul organizat de analiza a deficientelor, gasirea solutiilor si implementare acestora. Deci certificarea sistemului este garantia calitatii, asigura beneficiarul ca va beneficia in orice moment de servicii / lucrari de acelasi nivel de calitate.

Rezultat 2.
Societatea isi propune sa realizeze o activitate noua pe care insa nu o va putea desfasura cu succes daca nu ofera servicii de cea mai buna calitate. Utilajele noi si operatorii oricat de bine instruiti nu asigura garantia calitatii fara proceduri de lucru clare si fara o urmarire a modului in care aceste proceduri sunt respectate. Acest lucru este posibil doar prin implementarea si certificarea sistemului de management a calitatii conform standardului international ISO 9001:2015. Certificarea sistemului de calitate asigura garantia respectarii pe toata perioada a procedurilor de lucru, asigura inregistrari care dovedesc acest lucru si asigura cadrul organizat de analiza a deficientelor, gasirea solutiilor si implementare acestora. Deci certificarea sistemului este garantia calitatii, asigura beneficiarul ca va beneficia in orice moment de servicii / lucrari de acelasi nivel de calitate.

Rezultat 3.
Crearea de noi locuri de munca
Se va asigura crearea a 6 locuri de munca din care cel putin unul din categoria persoanelor defavorizate:
(a) nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni;
(b) are vârsta cuprinsa între 15 si 24 de ani;
(c) nu a absolvit o forma de învatamânt liceal sau nu detine o calificare profesionala (Clasificarea Internationala Standard a Educatiei) sau se afla în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învatamânt cu frecventa si nu a avut înca niciun loc de munca stabil remunerat;
(d) are vârsta de peste 50 de ani;

Valoarea totală a proiectului este de 6.372.355,02 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.807.352,12 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 47 luni: respectiv de la data 05.06.2018 până la data 30.04.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Nicoleta Iancu – Administrator, tel: 0787.434.868, email: iancu.nicoleta89@gmail.com

Coș de cumpărături
There are no products in the cart!
Continuă cumpărăturile